REALIZACJE

Realizacje wykonane przez naszych pracowników:

  • Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej brutto 1075WE ? montaż wewnętrznych urządzeń chłodni kominowej H = 185, na terenie ENEA Wytwarzanie Sp. Z O.O. W Kozienicach
  • Montaż urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej H=45,0 m EC Gorzów Wielkopolski
  • Montaż urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej H=45,0 m EC KGHM Głogów Huta Miedzi I
  • Realizacja prac ogólnobudowlanych związanych z remontem żelbetowej konstrukcji płaszcza żelbetowego zewnętrznego chłodni kominowej W2/5 w Elektrowni Bełchatów.
  • Wykonanie robót ogólnobudowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opole?. Zakres robót :wykonanie stropu żelbetowego pompowni nr 6, wykonanie wieńcy żelbetowych ścian pompowni nr 5 i 6,
  • Montaż stali zbrojeniowej na inwestycji pt ?Obiekt handlowo-usługowy przy ulicy Sosabowskiego w Częstochowie? w dwóch etapach;ETAP I Montaż stali zbrojeniowej dla podciągów stropu prefabrykowanego ETAP II Montaż stali zbrojeniowej dla pozostałych podciągów.
  • Roboty zbrojarskie w zakresie wykonania konstrukcji żelbetowej płaszcza silosu metodą ?ślizgu? w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa silosu magazynowego klinkieru wraz z układami transportowymi? w Cementowni ?WARTA? S.A.
  • Wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z modernizacją powierzchni betonowych na płaszczu żelbetonowym chłodni kominowej C78 w ZA Puławy.
  • Wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z remontem celek chłodniczych nr 22C5, 22C6,22C9,22C10,22C11,22C12 na Wydziale Produkcji Wody/Zakład, Wodno- Ściekowy w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. W Płocku.

  • Wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z remontem dwu-celkowej chłodni wentylorowej wody obiegowej-wymiana wododziału i zraszalnika w celce A i B na terenie zakładu Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.